Cultură și învățământ

Educaţie: În instituţiile de învăţamânt din comuna Chirnogi îşi desfăşurau procesul de educaţie cca 687 elevi în anul 2004, ceea ce reprezintă 8.1% din totalul populaţiei.

Educaţia era asigurată în anul 2004 de 47 cadre didactice, în scădere faţă de anii precedenţi, revenind câte 1 cadru didactic la 5 elevi pentru învăţamântul primar şi 1 cadru didactic la 7.5 elevi în învăţamântul gimnazial.

În anul 2004, 160 de copii frecventau grădiniţa în comună, numărul de cadre didactice care asigura învăţamântul preşcolar fiind de 10.În ceea ce priveşte rata medie de promovabilitate a examenului de capacitate, aceasta este în creştere de la 63% în anul 2004 la 72% în anul 2006.

Cultura: Există numeroase urme arheologice descoperite pe teritoriul comunei Chirnogi, este atestată existenţa omului şi dezvoltarea social – economică din cele mai vechi timpuri, mai precis în cursul anului 1922 sub îndrumarea domnului Vasile Pîrvan, cu prilejul unor cercetări arheologice a fost descoperit un fragment ceramic ornamentat cu motive decorative caracteristice culturii Boian (faza Bolintineanu – cultură neolitică – circa 4.000 – 3.400 î.en.) fragment care face parte dintr-un vas cu picior.” Comuna Chirnogi are 8 obiective înscrise pe lista monumentelor istorice (2004).

Ultima actualizare: 15:02 | 18.09.2023

Scroll to Top
Sari la conținut