Date demografice

Populaţia comunei a cunoscut în perioada ultimilor ani o serie de schimbări, manifestate în special printr-un spor natural negativ şi migrarea populaţiei către alte zone cauzată, în primul rând, de motive economice.

Populaţia comunei Chirnogi, conform ultimelor date statistice din 2005 era de 8009 locuitori, în scădere faţă de ultimii 10 ani cu 185 de locuitori.

Densitatea populaţiei în anul 2002 era de 41.39 loc/kmp, mult sub media judeţului Călăraşi de 63,8 kmp, în anul 2005 scăzând şi mai mult, pâna la 40.66 loc/kmp.Structura populaţiei

Informaţiile demografice consideră strctura populaţiei pe sex şi vârstă. Datele statistice arată o relativă egalitate între cele două sexe, cu un uşor avantaj, de 2% în favoarea populaţiei feminine.

Structura pe vârste din anul 2005 denotă că grupul de vârstă 16-64 ani este cel mai reprezentativ, circa 56 % din totalul populaţiei, în timp ce grupul de vârstă (0-15 ani) este reprezentat de numai 13% din numărul total al populaţiei.

Se observă o îmbătrânire a populaţiei din comună şi totodată o scădere a numărului populaţiei masculine după vârsta de 50 de ani.

Spor natural/mortalitate

Natalitatea populaţiei în anul 2005 era de 62 de nou născuţi vii, înscriindu-se cu mult sub nivelul mortalităţii generale, de 129 de persoane, având drept consecinţă un spor natural negativ de – 67 persoane. Rata natalităţii în comuna Chirnogi se înscrie pe o curbă descendentă de la 10.6 ‰ in 1995 la 7.74‰ în 2005, deşi în judeţul Călăraşi ea este mult mai ridicată, 10.5 ‰ în anul 2004.

În schimb, rata mortalităţii în 1995 a fost 15.86 ‰, crescând în anul 2005 până la 16.1 ‰, cunoscând un maxim in 2003 de 17.87 ‰. Anuarul statistic din 2005 indică în judetul Calarasi o valoare a ratei mortalitatii de 9.8 ‰, si o medie naţionala de 11.9 ‰, mult mai scăzute decât rata mortalităţii în Chirnogi.

Sporul natural a evoluat de la -5.26 la -8.36 în 2005 când a atins un maxim în comună, comparativ cu sporul natural pozitiv în judeţul Călăraşi, înregistrat în 2004, de 0.7‰. (Sursa: Anuarul Naţional de Statistică, 2005).

Mortalitatea infantilă în 1995 era de 22.9 ‰, scăzând în 2005 la 0, în timp ce media în judeţul Călăraşi în anul 2004 era de 27.5‰.

Migraţia

În anul 2006 se înregistrează o triplare a numărului de persoane care părăsesc comuna în căutarea unui loc de muncă, comparativ cu anul 2004.

Ultima actualizare: 20:16 | 20.06.2024

Scroll to Top
Sari la conținut