Hotărâre aprobare organigramă și statul de funcții