Raport periodic de activitate al UAT comuna Chirnogi pentru anul 2022