HCL nr. 41 din 29.08.2019 privind aprobarea documentației tehnice respectiv studiul de fezabilitate, devizul general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CHIRNOGI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”

HCL_nr._41_din_29.08.2019
Sari la conținut