Notă de informare implementare GDPR

Notă de informare privind implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679

Primăria Comunei Chirnogi, județul Călărași este operator de date cu caracter personal, asigurând implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), intrat în vigoare la 25 mai 2018.
Primăria Comunei Chirnogi, județul Călărași, prelucrează date cu caracter personal numai în temeiul legii, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.
Primăria Comunei Chirnogi, județul Călărași a desemnat Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, pe care îl puteți contacta la tel 0040242524245 pentru orice întrebări sau nelămuriri în legătură cu protecția datelor dvs. personale.
Drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016:
1. dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
2. dreptul de acces (art. 15);
3. dreptul la rectificare (art. 16);
4. dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
5. dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
6. dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
7. dreptul la opoziție (art. 21);
8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22);
9. dreptul de a fi informată cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (art. 34);
10. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77);
11. dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere sau a unui operator ori a unei persoane împuternicite de operator (art. 78 și art. 79).

Pentru detalii privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei Comunei Chirnogi, județul Călărași, accesați Politica noastră de confidențialitate.

Ultima actualizare: 16:08 | 6.12.2023

Scroll to Top
Sari la conținut