Termeni și condiții de utilizare website

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE WEBSITE

https://comunachirnogi.ro este domeniul oficial al Primăriei Comunei Chirnogi, județul Călărași, destinat asigurării unei mai mari transparenţe şi unei mai bune înțelegeri a activităţilor Administrației Publice Locale a Comunei Chirnogi.
Prezenții termeni și condiții reprezintă acordul complet, exclusiv și definitiv între Utilizator și Primăria Comunei Chirnogi cu privire la utilizarea website-ului https://comunachirnogi.ro
Utilizarea website-ului https://comunachirnogi.ro (denumit în continuare „site” sau „website”) presupune acceptarea în totalitate și necondiționată a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenții termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Servicii furnizate prin intermediul website-ului
Domeniul https://comunachirnogi.ro oferă servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Primăria Comunei Chirnogi.
Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul oferă Utilizatorilor informaţii publice privind serviciile asigurate de Primăria Comunei Chirnogi, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări emise de instituție, date privind proiectele și investițiile realizate, rapoarte anuale de activitate, date privind responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, date generale despre Comuna Chirnogi, alte informații utile.

Conținutul furnizat prin intermediul website-ului
Informația prezentată prin intermediul website-ului este protejată de dispozițiile legale privind drepturile de autor. Protecția se exercită asupra textelor, creației artistice, imaginilor și fotografiilor, precum și asupra altor elemente protejate de copyright.
Utilizatorii sunt autorizați să copieze sau să imprime conținutul paginilor sau documentelor prezentate în website, cu condiția de a nu folosi aceasta în scopuri comerciale sau pentru difuzare către alte persoane. Copierea în orice formă a conținutului prezentat în website trebuie să fie însoțită de referirea la sursă (indicarea adresei website-ului).
Prin această autorizare, nu se transmite utilizatorilor licența sau alte drepturi de autor asupra conținutului prezentat în website. Design-ul, titlurile serviciilor, cuvintele sau expresiile utilizate în conținutul website-ului aparțin Primăriei Comunei Chirnogi sau, după caz, unor terți, sunt semne sau mărci înregistrate protejate de legile naționale și/sau internaționale și nu pot fi folosite de către utilizatori în publicații sau alte producții proprii.
Garanții
Calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor prezentate sau a serviciilor furnizate nu fac obiectul niciunei garanții din partea Primăriei Comunei Chirnogi. Serviciul și informațiile prezentate pe website sunt furnizate „așa cum sunt”, iar folosirea acestui serviciu se face complet și exclusiv pe riscul Utilizatorului. Primăria Comunei Chirnogi nu oferă niciun fel de garanție că: serviciul va corespunde cerințelor utilizatorului, serviciul va fi oportun și fără greșeală, rezultatele utilizării serviciului vor fi în concordanță cu scopul propus, calitatea serviciului va corespunde așteptărilor utilizatorului sau că orice erori ale serviciului vor fi corectate.
Limitări de responsabilitate
Primăria Comunei Chirnogi întreţine acest domeniu pentru a facilita accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.
Utilizatorul acceptă că informația oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în totalitate atotcuprinzătoare, completă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte site-uri, asupra conţinutului cărora Comuna Chirnogi nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.
Vă sugerăm să contactați compartimentele Primăriei Comunei Chirnogi pentru confirmarea informațiilor prezentate pe website.
Un document disponibil pe website nu reproduce în totalitate textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Comunei Chirnogi de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Comunei Chirnogi impuse de lege.
Administratorul site-ului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Datele cu caracter personal
Prin intermediul prezentului website pot fi solicitate date cu caracter personal (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), în scopul identificării Utilizatorului și pentru a face posibilă contactarea acestuia.
Primăria Comunei Chirnogi își asumă obligația păstrării confidențialității acestor informații.
Unele informații solicitate prin intermediul website-ului pot face obiectul unei prelucrări de date cu caracter personal, intrând sub incidența legislației privind protecția datelor.
Puteți obține detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Chirnogi accesând Politica de confidențialitate.

Obligațiile Utilizatorului
Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă că:
1. nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
2. nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „negarea serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționati în instanță, civil și penal.

Utilizatorul se declară de acord să protejeze și să asigure Primăria Comunei Chirnogi și operatorii, conducătorii de compartimente, angajații și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților), decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către utilizator sau o terță persoană, în legatură cu utilizarea acestui serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui serviciu.

Modificări ale acestor termeni și conditii
Primăria Comunei Chirnogi poate modifica acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a notifica în prealabil Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin afișare pe site-ul web https://comunachirnogi.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

Forța majoră
Primăria Comunei Chirnogi nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al unui eveniment de forță majoră.
Forța majoră este acel eveniment imprevizibil și imposibil de evitat de către oricare dintre părți, recunoscută ca atare de legislația în vigoare și constatată ca atare de autoritatea competentă.

Jurisdicție
Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către Primăria Comunei Chirnogi. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest acord și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România.

 

Ultima actualizare: 16:08 | 6.12.2023

Scroll to Top
Sari la conținut