Infrastructura

Reţeaua rutieră este compusă din DN41 (12 km pe teritoriul comunei), cu îmbrăcăminte permanentă (asfalt), cu două benzi de circulaţie, care strabate localitatea din direcţia E (Olteniţa), în direcţia S-V (Căscioarele – Giurgiu) şi de DJ411 (4 km pe teritoriul comunei) asfaltat, care se prezintă în stare satisfăcătoare, fiind reparat în 2007.

Rețeaua stradală are în general un traseu regulat, distribuția străzilor făcându-se în mare parte perpendicular și paralel cu DN41. Străzile care fac legătura între nivelul luncii și terasă au un pronunțat aspect denivelat.

Deasemenea, în interiorul localităţii au fost pietruite câteva drumuri prin posibilităţi locale, în rest localitatea fiind deservită de drumuri de pământ.

În prezent Primăria derulează în cadrul programului SAPARD, un proiect privind executarea lucrării de modernizare a 3km de drum.

Calea de comunicaţie navală este reprezentată de fluviul Dunărea, portul cel mai apropiat fiind Olteniţa.

Infrastructura de apă potabilă şi canalizare

Populaţia comunei Chirnogi foloseşte în prezent apa din surse subterane care nu sunt în totalitate sigure din punct de vedere sanitar, fiind expuse poluării din diverse surse.

Un sistem de alimentare cu apă centralizat a fost iniţiat in anul 1998, fiind materializat prin proiectul elaborat de S.C. EDIL CONSTR – S.R.L. Călăraşi, proiect care nu a intrat în execuţie datorită lipsei resurselor financiare.

Proiectul a avut în vedere realizarea unui minim de dotări pentru o etapă de debut în desfăşurarea sistemului, cuprinzând un puţ forat, un rezervor de înmagazinare din beton armat amplasat la sol, cuplat cu static de hidrofor, cu capacitatea de 150 mc şi o reţea pe traseul major în lungime de 2.000 m.

În etapa actuală proiectul prevede deservirea populaţiei prin cişmele amplasate pe străzi şi asigurarea intervenţiei împotriva incendiilor prin hidranţi exteriori amplasaţi la distanţe normate, în limita anvergurii reţelei.

Sursele subterane de apă care au deservit în trecut unităţile agrozootehnice nu pot fi utilizate pentru cuplarea în sistemul centralizat de alimentare cu apă a localităţii datorită degradării prin distrugerea echipamentelor şi a colmatării.

În momentul de faţă există un proiect tehnic în faza de obţinere a avizelor pentru autorizaţia de construire a unei reţele de alimentare cu apa în lungime de 12 km.

La nivelul localităţii nu există o reţea de canalizare, restituţia facându-se direct în natură, pe terenurile agricole pentru apele nepoluate. Obiectivele noi, construite după 1990, cărora li s-a impus prin autorizaţia de construcţie rezolvarea canalizării, dispun de bazine vidanjabile din care apele sunt transportate în sistemul centralizat de canalizare al oraşului Olteniţa prin întelegere cu factorii locali.

Apele pluviale, datorită terenurilor amplasate în pantă, sunt colectate uşor prin intermediul rigolelor şi îndreptate spre apele curgătoare din exteriorul localităţii.

Infrastructura de energie electrică, termică, gaz, telefonie

Alimentarea cu energie electrică a localităţii este realizată din reţele de 20 kV (Dunărica I, II, derivaţia Căscioarele) pe teritoriul localităţii existând un număr de 7 posturi de transformare astfel: PTA2748/100 KVA, PTA 2561/250 KVA, PTA 2528/100 KVA, PTA 2687/100 KVA, PTA 2686/160 KVA, PTA 2559/250 KVA, PTA 2800/250 KVA.

Energie electrică

Energie electrică Indicatori
Nr. locuinţe racordate la energia electrică
2349
Lungimea reţelei de energie electrică
50 km

Iluminat public

Energie electrică Indicatori
Lungimea reţelei de iluminat public
42 km
Nr. străzi iluminate
18

Telefonie

Comuna Chirnogi dispune de o reţea telefonică aeriană pe stâlpi Tc sau de energie electrică la capacitate 100%.

Abonamente radio și TV: Locuitorii comunei Chirnogi beneficiază de abonamente radio și TV, numărul acestora fiind în creștere.

Ultima actualizare: 14:29 | 17.07.2024

Scroll to Top
Sari la conținut